lean klubas

Nuo 2012 metų LEAN klubai organizuojami įmonių savininkams, vadovams ir gamybų vadovams kartu su mūsų partneriais “Europos verslo klubai”.

Šiuos klubus vadiname – drąsos mokykla. Klubo trukmė vieneri arba dveji metai. Dalyvavimo ir aktyvaus įsitraukimo LEAN klube užtenka, kad būtų galima suprasti, ko tikėtis iš Lean veiklos, įgyti drąsos, sustiprinti pasitikėjimą savimi, padėti priimti sprendimą, kad aš galiu, įgyti draugų ir pradėti Lean kelionę.

Klubo veikloje lankome 7-8 įmones. Kiekvienoje įmonėje mokinamės Lean mąstymo ir veikimo būdo. Matome daug įvairių procesų. Kiekvieną kartą praktikuojame skirtingus Lean metodus pritaikydami juos konkrečiai problemai spręsti.

Visų LEAN klubų vadovas: Tadas Pukšta, Lean sistemos mokytojas ir diegėjas, Lean Academy Lithuania įkūrėjas ir vadovas.

Įmonių vadovų LEAN klubas

Tai 2 metų Lean programa. Per metus susitinkama 7-8 kartus skirtingose įmonėse. Kiekvieną dieną mokomasi ir praktikuojama skirtingi Lean metodai bei mąstymo ir veikimo būdas.

Šiame klube renkasi aukščiausio lygmens vadovai. Čia jūs sutiksite savo bendraminčius. Aplankysite naujas įmones. Šiame klube kreipiama didelis dėmesys į Lean vadybos sistemą ir vadovo elgseną.

Pradžioje mokomasi ir praktikuojami pagrindiniai Lean principai ir vertybės be kurių pokyčiai nevyksta. Pradžioje mokomais patobulinti bet kokį procesą. Vėliau mokomasi patobulinti gamybinės ir paslaugų įmonių vertės srautus.

Aptariamos Lean vadybos struktūros ypatumai, mokomasi kaip suformuoti organizacijos strategiją ir nustatyti tikslus, kaip nustatyti KPI struktūrą, kuri atspindėtų realią veiklą, kurią darbuotojai gali įtakoti.

Aštuonių dienų mokymų programa skirta įmonių vadovams, norintiems ne tik susipažinti su Lean sistema, bet ir įgyti praktinės patirties. Vadovų LEAN klubo nariai aiškinsis ir stebės, kaip veikia ši sistema, bei turės unikalią galimybę patys ją pritaikyti įmonėse, kuriose vyks klubo susitikimai ir praktika. Teorinių žinių užtvirtinimas praktika, suteiks kur kas didesnio pasitikėjimo savo vadovavimo meistriškumui.

Įmonių vadovų ir savininkų LEAN klubas prasidės 2022 m. rudenį. Kviečiame registruotis!

 • Aplankysite 7 įmones, diegiančias Lean,
 • Susipažinsite su jų patirtimi Lean diegime,
 • Pamatysite ir išmėginsite kaip paprastais metodais galima pagerinti kokybę, saugą ir sumažinti išlaidas,
 • Įgysite žinių ir supratimą apie Lean sistemą,
 • Susipažinsite su 16 kitų vadovų,
 • Išmoksite kaip kiti sprendžia panašias problemas,
 • Susipažinsite su kitų įmonių vadybos sistemomis,
 • Pradėsite taikyti Lean metodus savo įmonėje.

 Gamybos vadovų LEAN klubas

Tai dviejų metų programa. Po 8 dienas (po vieną dieną per mėnesį). Kiekvieną dieną bus mokomasi ir praktikuojama skirtinga Lean tema. Dienos pabaigoje bus paprašoma dalyvių atlikti namų darbus ir sekantį kartą visiems papasakoti kaip sekėsi. Iš dalyvių pristatymų gerai matosi kaip sekasi mokytis ir tobulėti.

Programa skirta tiek gamybinių, tiek paslaugų įmonių gamybos, logistikos, kokybės, operacijų padalinių vadovams.

Klubo aplinkoje būtų mokomasi ir praktikuojama Lean sistema. 8 dienų užtenka, kad būtų įgyti pirmieji įgūdžiai ir žinios apie Lean sistemą. Mokymasis ir pratybos vyks gamybinių įmonių aplinkoje. Jose geriau matomas procesas, todėl mokymasis vyksta efektyviau.

Mes rekomenduojame paslaugų įmonių padalinių vadovams aplankyti šį klubą, nes čia jūs įgysite labai geros patirties, kaip tobulinamas procesas ir čia įgytas žinias bei įgūdžius bus lengviau pritaikyti jūsų – ofiso aplinkoje.

Šios programos siekis – suteikti reikalingas žinias Lean sistemos diegimui, suteikti pirmuosius įgūdžius ir per pratybas suteikti pasitikėjimo savimi diegiant Lean.

Sekantis gamybos vadovų LEAN klubas prasidės 2022 m. spalio 26 d. Kviečiame registruotis!

Kodėl naudinga lankyti Lean klubą?

 • Susipažinsite su pagrindinėmis Lean koncepcijomis kaip vertė, švaistymas, svarbiausiomis vertybėmis, genchi genbutsu koncepcija, procesų tobulinimo metodu, praktiniu problemų sprendimu bei darbo standartizavimu.
 • Įgysite pradinius proceso tobulinimo įgūdžius
 • Įgysite naujų draugų
 • Pamatysite įmones, diegiančias Lean
 • Įgysite pasitikėjimo savimi
 • Pradėsite patobulinimus savo procesuose

Kuo įdomūs antri klubo veiklos metai?

 • Mokinsimės nustatyti produktų šeimas, analizuoti esamą situaciją, jau nebe atskirame procese, bet visoje vertės grandinėje, kaip formuoti tikslinę situaciją vertės sraute, bei kokius patobulinimus reikia atlikti, kad būtų pasiekta tikslinė situacija vertė sraute
 • Susipažinsite su Lean metodais, skirtais gerinti kokybę, trumpinti perderinimų trukmes ir didinti įrengimo parengtumą darbui.
 • Susipažinsite su procesų tarpusavio sinchronizavimo metodais: vieno vieneto srautu, FIFO srautu bei Kanban sistema
 • Susipažinsite su Lean vadybos sistemos pagrindais ir kasdieniais susirinkimais.