lean

Lean – apie tai kaip sukurti daugiau vertės vartotojui naudojant (švaistant) mažiau laiko, energijos, medžiagų darbo, įrengimų ir pastangų. Šis požiūris formuojasi žiūrint iš vartotojo požiūrio taško. Vartotojas gali būti ne tik galutinis produkto ar paslaugos pirkėjas, bet ir sekantis procesas einantis po manęs. 

Lean mąstymo ir veikimo būdas padeda orgasnizacijoms tapti ir inovatyvioms ir konkurencingoms ir ilgalaikėje perspektyvoje  – labiau tvariomis. 

Lean sistema – tai vadybos sistema, kurią sudaro filosofijos, metodų ir vadybos sistemos bei vadovų elgsenos visuma.

Lean vadybos sistemos paskirtis – organizacijos tikslų apibrėžimo, derinimo bei darbuotojų ugdymo rutinos ir vadovų elgsena skirti, kad pastarieji viešintų problemas ir jas spręstų, tobulindami veiklą ir kurdami didesnę vertę vartotojui. (LEI formuluotė)

Lean sistema – uždaro ciklo sistema, kurią sudaro:  1) Procesas, visada turintis daug problemų   ->  2.1 ir 2.2) Metodai, padedantys problemas iškelti ir užfiksuoti   ->  3) Kalibracija kur reikia susikoncentruoti  ->  4) Pasirinktų problemų sprendimas  ->  5.1 ir 5.2) Darbuotojų ugdymas per problemų sprendimą ir procesų tobulinimas per problemų sprendimą tuo pačiu metu.

Lean sistema

Lean pagrindinė filosofija

Lean pagrindinę filosofiją sudaro šie principai:

1. Vartotojas visų pirma
2. Darbuotojai yra pats brangiausias turtas
3. Kaizen – nuolatinis tobulėjimas
4. Genchi Genbutsu (orientuojamasi į tai kas iš tiesų vyksta procese)

1. Vartotojas visų pirma

Nepriklausomai kokios mano pareigos ar ką aš darau, klausk – koks mano darbo tikslas? Kokius rezultatus mano darbas „pagamina“, kas šių rezultatų vartotojas? Svarbiausia, kas yra mano darbo rezultatų vartotojas ir ko jam iš tiesų reikia, arba kas jam mano darbe galėtų sukurti daugiau vertės, nei yra dabar.

2. Darbuotojai – pats brangiausias turtas

Nes tik jie vieninteliai gali tobulėti. Įrengimai patys savęs dar negali patobulinti.

Dėl šios priežasties pagrindinis Lean tikslas – ugdyti darbuotojus.

3. Kaizen – nuolatinis tobulėjimas

Pripažinti sau, kad šiandien yra taip blogai, kad blogiau negali būti – labai sunku, ypatingai tuomet, kai svarstome, kad jau geriau būti negali. Vienas japonų mokytojas kartą yra sakęs, įsivaizduokite, kad jūsų procesas yra kaip operacinė, kurioje jūs esate operuojamasis. Jei taip dirbtų operacinė, kaip šiandien dirba jūsų procesas, jūs seniai būtumėte miręs.

Didžioji dalis pasaulio inovacijų atsirado ne dėl to, kad kažkam netikėtai gimė geniali idėja, bet dėl to, kad kažkas labai nuosekliai ir kantriai tyrinėjo atitinkamą sritį, kurioje po kurio laiko įvyko persilaužimas. Tai reiškia, niekada nebus tobula, žiūrint iš vartotojo požiūrio taško. Kaizen niekada nesibaigia.

4. Genchi Genbutsu principas

Tai vienas iš esminių Lean principų skiriančių Lean mąstymo ir veikimo būdą nuo mums įprasto.

Genchi genbutsu – reiškia – nueiti ir savo akimis pamatyti kaip vyksta darbas ir tik tada priimti sprendimus. Labai dažnai mes pasikliaujame informacija, gauta susirinkimų ar diskusijų metu ir priimame atitinkamus sprendimus. Bet tai labai didelis skirtumas nuo to, kas buvo pasakyti, lyginant su tuo, kas iš tiesų vyksta ar vyko. Labai dažnai mes net nesąmoningai pateikiame tokią informaciją, kurią tikimės, kad vadovas nori išgirsti. Tai visiškai nereiškia, kad nereikia klausyti, ką sako kiti, bet nueiti pačiam ir įsitikinti ar tai, ką girdžiu ir tai, ką matau, atitinka mano supratimą, yra labai svarbu. Taip pat svarbu, kad sprendimai būtų priimami remiantis tuo, kas iš tiesų vyksta procese.

Lean dėmesio centre – individas ir jo gebėjimai

Kad būtų sukurta didesnė vertė vartotojui, Lean programos pagrindinis tikslas – ugdyti:

  • Priešakinės grandies darbuotojus (darbininkus, specialistus)
  • Vidurinės grandies vadovus
  • Aukščiausios grandies vadovus

Norite daugiau sužinoti kaip įtraukti darbuotojus į nuolatinio tobulėjimo procesą ir juos ugdyti, susipažinkite su mūsų darbo metodu