apie mus

Lean Academy Lithuania (Lean mokykla) – yra Lean Global Network dalis. Mūsų tikslas yra atrasti, plėsti ir skleisti žinias apie Lean mąstymo ir veikimo būdą.

Mes padedame individams ir organizacijoms suprasti ir taikyti Lean mąstymo ir veikimo būdą. Teikdami LEAN sistemos mokymo paslaugas padedame jums nustatyti ir daryti įtaką veiklos trūkumams, kuriuos reikia pašalinti. Ugdome jūsų organizacijos gebėjimus tobulinti vertės srautą link vartotojo ir ugdome gebėjimus spręsti problemas, kad išlaikytumėte veiklos pelningumą ir nuolatos ją tobulintumėte.

Mes dirbome ir dirbame su įvairiomis organizacijomis įvairiose veiklose, sprendžiant bet kokio pobūdžio verslo problemas, tiek dideles, tiek mažas.

Beveik visose iš jų LEAN mąstymo ir veikimo būdas padėjo pagerinti veiklos rezultatus, kurių nebuvo įmanoma pasiekti naudojant tradicinius vadybos metodus.

Nuolatinis veiklos tobulinimas yra įmanomas tik tuo atveju, jei sukaupsite ir pritaikysite įgytas žinias, įgytas taikant LEAN – taigi mūsų darbo tikslas yra ugdyti jūsų vidinius gebėjimus atlikti pokyčius patiems ir juos išlaikyti vidinėmis pastangomis, be išorinės pagalbos.

Mūsų organizacija išsiskiria tuo, kad mes patys nuolat mokomės ir eksperimentuojame, bei naudojamės kitų šalių LEAN institutų sukaupta patirtimi, siekdami surasti efektyvesnius LEAN sistemos mokymo ir ugdymo metodus.

Taigi kartu mes galime sukurti daugiau vertės iš pirmo karto, toje vietoje kur reikia ir per trumpesnį laiką.

NARYSTĖ LEAN GLOBAL NETWORK

Lean Academy Lithuania – Lean Global network narys nuo 2016 metų. Dirbame pagal pasaulinės organizacijos metodiką ir standartus. Padedame įmonės tapti pasaulinio lygmens žeidėjais. Vedame šios vadybos sistemos mokymus, konsultacijas, pravedame Lean tarnsformacijos (Lean diegimo) programas. Padedame parengti instruktavimo ir ugdymo procesus, pertvarkyti vadybos sistemą, patobulinti vertybių sistemą. Mes padedame įmonėms ir organizacijoms išspręsti jų verslo problemas ir tapti savo srities lyderiais.

Lean Global Network tai pasaulinė organizacija – didžiausią šios sistemos taikymo patirtį turintis tinklas pasaulyje. Šiai organizacijai priklauso Lean Enterprise Institute (JAV) ir Lean Enterprise Academy (UK). Jas įkūrė James Womack ir Daniel Jones, kurie pirmieji atnešė šią vadybos sistemą į pasaulį parašydami knygą „The Machine That Changed the World„. Lean Global Network sukaupta labai didelė žinių bazė, kuriomis jos nariai dalinasi tarpusavyje. Mes taip pat prisidedame prie jų.

Dalyvavimas LGN veikloje, dalinimasis patirtimi su savo partneriais, dalyvavimas seminaruose ir konferencijose, kvalifikacijos kėlimas įvairiuose kursuose leidžia tobulėti Lean Academy Lithuania mokytojams, taip užtikrinant aukštą paslaugų kokybę savo klientams.

MŪSŲ PATIRTIS

Mes esame konsultantų komanda, turinti daugiau nei 14 metų patirtį LEAN sistemų diegime Lietuvos įmonėse. Per pastaruosius 3 metus dirbome su 50 Lietuvos įmonių, kurioms padėjome įgyvendinti savo tikslus ir sukurti daugiau vertės naudojant mažiau.  Kiekviena įmonė yra skirtinga, todėl nėra vieno standarto, recepto ar formulės, kuris tinka visoms įmonėms, tačiau savo darbe visada siekiame vieno – įtraukti ir išmokyti jūsų įmonės vadovus ir darbuotojus suprasti savo procesus, atrasti priežasties ir pasekmės ryšį, žengti žingsnį į patobulinimą ir išspręsti problemą. Sužinokite mūsų tinklapyje, kaip kiekviena įmonė atranda kelią į sėkmę per LEAN transformaciją ir savo darbuotojų įtraukimą į pokyčius.

MISIJA

Ugdyti organizacijų gebėjimus daryti dalykus kokybiškai, greitai ir pigiai per LEAN mąstymo ir veikimo būdą.

Ugdymo procesas vyksta per LEAN mąstymo ir veikimo būdo propagavimą.

Pagrindinės priemonės:
– Atviri mokymai
– Mokymas / instruktavimas darbo vietose
– Konferencijos, seminarai
– Knygų leidyba

Plačiau apie mūsų veiklą skaitykite čia.

LEAN GLOBAL NETWORK nariai 2017 m., Japonija

Lean global network

LEAN ACADEMY LITHUANIA VERTĖS SRAUTAI

Žinių apie LEAN mąstymo ir veikimo būdą atradimas, plėtojimas ir sklaida daroma šiais vertės srautais:

Mokymasis: Padėdami organizacijoms tiek privačioms tiek ir viešosioms su LEAN, keliame hipotezes apie LEAN taikymą konkrečioje veikloje bei atliekame tyrimus, kad sužinotume, kas realiame pasaulyje veikia geriausiai. Toks būdas padeda organizacijoms, su kuriomis dirbame, sukurti konkurencinį pranašumą, nes kartu pašaliname organizacijos veiklos spragas ir kartu sukuriame naujas žinias apie LEAN mąstymo ir veikimo būdo pritaikymą specifinės veiklos organizacijoje.

Mokymas ir ugdymas: Įgiję žinių apie LEAN taikymą specifinėse organizacijose, jas naudojami kurdami mokymo ir ugdymo metodus ar tobulame bei praturtiname jau esančius mokymo bei ugdymo metodus.

Dalijimasis: Periodiškai aptariame įgytą patirtį ir išmoktas pamokas iš savo veiklos. Interneto svetainėje publikuojame straipsnius aktualiomis LEAN temomis. Kiekvienais metais organizuojame LEAN vadybos konferenciją, kurios metu pristatome metų aktualijas.

KLIENTAI

Lean Academy Lithuania klientų bazę sudaro daugiau nei 50 įmonių. Didžioji dalis iš jų pačios didžiausios Lietuvos verslo įmonės ir valstybinės institucijos, taip pat Švedijos, Austrijos ir Estijos įmonės.

Lietuvoje turime bene didžiausią LEAN transformacijų patirtį verslo įmonėse. Istoriškai taip susiklostė, kad LEAN padėjome pritaikyti labai įvairiose pramonės ir paslaugų šakose, tokiose kaip: Laivų statyba, konteinerių terminalo veikla, naftos perdirbimas, chemijos pramonėje, biotechnologijų, stiklo gamybos, bankinėje veikloje, ES lėšas administruojančiose organizacijose, maisto pramonėje, baldų pramonėje, elektronikos pramonėje, kalnakasybos ir kitose šakose.

Lean Academy Lithuania savo veikloje naudoja pasaulyje pripažintą sistemą – Lean Transformation Framework. Ją parengė  Lean Enterprise Institute (www.lean.org) – lyderiaujanti pasaulyje LEAN žinių sirtyje.  Ši sistema metodiškai atvaizduoja kokiu eiliškumu ir kokioms sritims turi būti daroma įtaka įmonėse, kad Lean sistemą turėtų poveikį.

KAIP MES DIRBAME?

Lean Academy Lithuania savo veikloje naudoja parengtą ir pasaulyje pripažintą sistemą – Lean Transformation Framework. Ją parengė  Lean Enterprise Institute (www.lean.org) – lyderiaujanti pasaulyje LEAN žinių sirtyje.  Ši sistema metodiškai atvaizduoja kokiu eiliškumu ir kokioms sritims turi būti daroma įtaka įmonėse, kad LEAN sistemą turėtų poveikį.0