LEAN KART ACADEMY

Lean Academy Lithuania pirmoji Lietuvoje atidarė Lean mokymosi centrą, kuriame įmonės gali praktikuotis Lean principus ant realiai veikiančios surinkimo linijos. Mokymosi centras yra mobilus todėl jis nesunkiai gali atkeliauti į kiekvieną įmonę. Mokymosi centro programos yra paremtos trimis mokymosi principais:

– suaugę grečiau mokosi kai patys atlieka darbą

– grečiau mokomasi kai daromos klaidos

– kai dirbama komandoje, keičiamasi idėjome, vykstant komandos dinamikai.

Lean Kart Academy idėja

Dirbdami su pramonės įmonėmis, kuriose procesų trukmė ilgos ir mažai pasikartojimo, ofiso procesais, kurie blogai matosi, susidūrėme su keliomis problemomis, susijusiomis su Lean metodų mokymosi ir įgūdžių formavimo sparta.

Ofiso procesai yra sunkiau matomi, darbuotojai turi aukštesnį išsilavinimą ir labiau prisirišę prie esamos situacijos, kaip pakankamai geros. Darbuotojai jautriau reaguoją į mokymosi procesą. Ir kol jie nepamato viso pokyčio proceso ir naudos patiems darbuotojams, tol jie silpniau įsitraukia. Tačiau kai jie pastebi kaip realiai pokyčiai vyksta ir kokia jų nauda, tuomet jie geranoriškai įsitraukia.

Remiantis šiuo pastebėjimu ir siekdami į pokyčio procesą greičiau įtraukti didesnę dalį darbuotojų, sukūrėme specialų mokymo centrą šių darbuotojų gebėjimų tobulinti procesą ugdymui.

Lean Academy Lithuania (toliau tekste LAL) sukūrė naują Lean mokymų formatą – Lean Kart Academy – parengėme specialius treniruoklius, kuriame atliekant patį darbą mokomasi Lean metodologijos. Tokie mokymų centrai yra tik Švedijoje, Italijoje ir Japonijoje.

Tai specialiai įrengtas mokymų centras labai artimas realiam darbui – pedalais minamų kartingų surinkimo linija, kurioje per kartingų surinkimo procesą mokoma darbą atpažinti kaip procesą ir jį patobulinti.

Šiame mokymų centre labai svarbus akcentas yra tai, kad atliekant darbą ir jį tuo pačiu metu tobulinant, įgyjami procesų tobulinimo įgūdžiai, nebijoma klysti ir daryti eksperimentus.

Šis darbo / ugdymo procesas – nėra žaidimas ar simuliacija, kuri dažnai būna labai tolima nuo realybės. Specialiai sukūrėme kontroliuojamą darbo aplinką, kurioje procesą galima sustabdyti, jei reikia pakartoti, aptarti tam tikras detales.

Tokiu būdu spartinama dalyvių mokymosi ir gebėjimų formavimo procesas. Tokias sąlygas veikiančioje įmonėje sukurti labai sunku, o kartais ir neįmanoma.

Šio mokymo centro formatas tinkamas „transkacijų“ tipo ofiso įmonėms, kuriose dominuoja pasikartojančios, bet sunkiau matomos operacijos. Šiame formate labai gerai matosi kaip procesas gali būti patobulintas pačių žmonių kurie dirba jame, bei kaip turi būti patobulintas komandos, grupės lyderių darbas, kad jų komandų nariai įsitrauktų į procesą.

Mes siekiame, kad per visą mokymo programą dalyviai atliktų iki 20 patobulinimų savo darbo vietose ir procese, pamatuotų proceso rezultatus, juos užfiksuotų atskaitomybės lentose, iškeltų kliūtis, trukdančias sklandžiai dirbti, spręstų iškilusias problemas bei užfiksuotų atliktų patobulinimų įtaką.

Patobulinimų kartojimas leidžia formuoti tobulinimo gebėjimus, geresnius įgūdžius ir greičiau išmokti atpažinti priežasties ir pasekmės ryšį procese.

Patirties principas
– Mokymasis per eksperimentus
– Simuliacinė, bet reali mokymosi aplinka
– Teorija seka praktiką

Klaidų principas
– Mokymasis iš savo klaidų padarytų procese
– Konstruktyvi interpretacija dėl padarytų klaidų

Komandinio darbo principas
– Komandos mokymasis
– Mokymasis iš idėjų keitimosi

Kuo patrauklus mokymosi centras?

– Mokymosi temas galima pasirinkti pagal įmonės poreikį
– Mokymosi centras gali atvykti pas jus į įmonę. (Jam reikės 100 m2 ploto ir patogios iškrovimo bei įvažiavimo vietos)
– Mokymo programa sudaro 20% teorijos ir 80% praktikos
– Lean metodus galima praktikuoti nestabdant įmonės gamybinių srautų
– Kadangi mokymosi centre yra daug praktikos, dalyviai vėliau gali lengviau pritaikyti išmoktas pamokas savo kasdieninėje veikloje

Mokymosi temos Lean Kart Academy centre

Standartizuotas darbas
– Proceso tobulinimo pagrindai (angl. Improvement Kata, Coaching Kata)
5S
Kanban
– Mizusumashi (jap.) – vidinė logistika
– FIFO
Darbo instruktavimas (angl.TWI)
– Lean pagrindai – vertės koncepcija
Kaizen

Daugiau apie Lean kart academy >>>