lean mokymai, lean mokymasis ir lean mokymosi kelionė

Šioje svetainės skilties paskirtis – atskleisti kaip išlaikyti ir tobulinti individų ir organizacijų gebėjimus taikant ir plėtojant LEAN mąstymo būdą ir praktikas.

LEAN – per kelis dešimtmečius susiformavusi sistema, kurios pagrindinis tikslas – ugdyti individų gebėjimus kelti ir spręsti problemas. Šių gebėjimų ugdymas laikomas svarbiausiu tikslu. Taigi svarbu nuolatos tobulinti gebėjimus atpažinti ir spręsti problemas. Tokiu būdu organizacija įgis gebėjimus prisitaikyti prie nuolat besikeičiančių aplinkos sąlygų.

Gebėjimų ugdymas yra susijęs su tuo, kokiu būdu mes ugdome organizacijos darbuotojus. Jei norime, kad mūsų LEAN pastangos būtų veiksmingos ir ilgalaikės, svarbiausias gebėjimų ugdymo tikslas yra „išugdyti gebėjimus, kad darbuotojai patys galėtų savarankiškai spręsti šios dienos problemas (nuokrypius nuo standartų), ir tobulintų save – atskleistų ateities problemas bei galimybes, siekiant pasirengti ateičiai“.

Kaip ugdyti gebėjimus?

Yra keli gebėjimų lygmenys:

1.       Turi žinių

2.      Supranta

3.      Geba atlikti su priežiūra

4.     Geba atlikti savarankiškai

5.      Geba atlikti savarankiškai ir patobulinti

Kokiu būdu geriausia formuoti šiuos gebėjimus?

Lean mokymo ugdymo būdai

Mokymo ir ugdymo formatai

Kaip parodyta aukščiau esančioje schemoje, gebėjimai formuojami trimis būdais:

-             OFF-JT (angl. OFF The Job Training) – mokymas klasėje. Šis būdas geriausiai tinkamas informacijai perteikti ar supažindinti mokomu dalyku. Šiuo būdu mes suteikiame informaciją dalyviams apie mokymo objektą.

-             OJT-JT (anlg. On the Job Training) – instruktavimas darbo vietose – bazinių įgūdžių atlikti darbą instruktavimas darbo vietoje. Supažindinimas su darbo aplinka ir atliekamu darbu darbo aplinkoje.

-             OJD (angl. On the Job Development) – tai individų gebėjimų atlikti darbą gerai ir jį tobulinti ugdymas susiduriant su realiomis situacijomis ir realiomis problemomis. Taigi ugdymo procesas vyksta aptariant realias iškylančias situacijas ir problemas bei sistemingi sprendžiant problemas.

Atsižvelgiant į individų daromą pažangą kombinuojant šiuos mokymo / ugdymo metodus pasiekiamas geresnis rezultatas – trumpėja darbuotojų mokymo ir ugdymo trukmė. Bet kuriuo atveju teoriniai mokymai auditorijoje neturėtų sudaryti daugiau kaip 20 proc. skiriamo laiko.

Atsižvelgdami į tai, bei į pasaulinę Lean mokymo ir diegimo patirtį Lean Global Network narėse, parengėme ir nuolat tobuliname šiuos mokymo ir ugdymo metodus:

mokymo ir ugdymo būdai