Ugdymas (angl. Coaching) – tai vienas iš mokymo būdų, kurio metu labiau patyręs (vadinamas mokytoju ar ugdytoju) naudodamas ugdymo metodą padeda mokiniui pasiekti asmeninių ar profesinių tikslų arba formuoti individų gebėjimus mąstyti ir/arba atlikti tam tikrą darbą. Ko bus ugdoma mokinys ir mokytojas susitaria pradžioje.  Mūsų įmonės kontekste bus ugdomi darbuotojų gebėjimai spręsti problemas PDCA metodu. Ugdymas tai procesas. Jo metu ugdytojas, užduoda tam tikrus klausimus mokiniui. Mokinys apsvarstydamas situaciją ir ieškodamas atsakymo pats atranda svarbius dalykus, kuriuos vėliau pats ir įgyvendina.

« Grįžti į žodyną