TPM (angl. Total Productivity Maintenance) – visuotinė gamybos priežiūra. Metodų rinkinys, skirtas įrengimų patikimumo didinimui ir įrengimo gyvavimo trukmės ilginimui.

« Grįžti į žodyną