Lean transformacija (angl. Lean Transformation) – organizacijos kaip sistemos pokytis, įgalinantis sukurti didesnę pridėtinę vertę vartotojams naudojant mažiau, per organizacijos darbuotojų įtraukimą į problemų kėlimą ir jų sprendimą.

Vykstant Lean transformacijai, pokytis visada vyksta šiose penkiose dimensijose: 1) Problemų kėlimo, tikslų nustatymo ir susitelkimo būdas, 2) Atliekamo darbo keitimo būdas, 3) Darbuotojų gebėjimų ugdymo būdai, 4) Vadovų elgsena darbe ir vadybos sistema, veiklos matavimo ir vertinimo sistema, 5) Vertybės ir pamatinės nuostatos. Žr. Lean transformacijos įmonėje pavyzdį.

« Grįžti į žodyną