Praktinis problemų sprendimas (angl. Practical Problem Solving) – tai sistemingo problemų sprendimo procesas, kurio metu ieškoma problemos tikrosios /-ųjų priežasties/-čių ir tikrinamos poveikio priemonės, kad problema vėl nepasikartotų. Problemos sprendimo procesas būtinas, kai pradeda kartotis problemos / kliūtys, neleidžiančios dirbti pagal standartą. Dažnai šis procesas vadinamas PDCA arba A3. Poveikį padariusios priemonės – standartizuojamos.

« Grįžti į žodyną