UAB „Scandye“: LEAN taikymas tekstilės dažymo įmonėje

Lean gamyboje

„Mes žinome, kaip dažyti tekstilę“ – skelbia Telšiuose 2003 m. įsikūrusi skandinavų kapitalo tekstilės dažymo įmonė UAB „Scandye“. LEAN principus gamyboje įmonė „Scandye“ taiko nuo 2010 m., tad bazinius dalykus jau keičia tikslai kuo labiau į LEAN procesus įtraukti pačius žmones, kad jie suprastų LEAN metodų svarbą, vertę ir tai, kaip įmonėje vyksta transformacija. Apie pokyčius, iššūkius ir įsitraukimą į LEAN procesus įmonėje kalbamės su UAB „Scandye“ generaline direktore Violeta Jurkevičiene ir personalo vadove – Indre Anglickiene.

Kas paskatino Jus pradėti įmonėje taikyti LEAN filosofiją?

Violeta Jurkevičienė: Mes esame gamintojai, bet parduodame ne medžiagą, o dažymo paslaugą. Įmonėje dirba per 90 darbuotojų. Dirbame keturiomis pamainomis 24/7. Mūsų įmonė visada domėjosi vadybos procesais ir jų nauda valdant ir organizuojant gamybos procesus, identifikuojant ir sprendžiant problemas. Pati reguliariai dalyvavau ir dalyvauju ISO mokymuose bei audituose, esame įsidiegę vadybos sistemą pagal ISO 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; SA 8000 standartų reikalavimus. LEAN mūsų įmonėje atsirado kaip papildoma galimybė ir puikus darbo instrumentas taikyti naujus vadybos metodus ir dar labiau gilintis į procesus, padedančius siekti geresnių verslo rezultatų.

Kokius tikslus išsikėlėte sau, pradėję dirbti su LEAN?

Violeta Jurkevičienė: Tikslas Nr.1 – gamybos proceso ,,liekninimas“ arba ,,išgryninimas“ – šalinti tai, kas nereikalinga ir mokytis atlikti tik tokius veiksmus, kurie iš tiesų kuria vertę pirkėjui. Siekėme suvaldyti ir dažų tiekimo procesą. Mums svarbu nuolat palaikyti dviejų mėnesių dažų kiekį sandėlyje ir užtikrinti nepertraukiamai vykstančią gamybą. Greta eina ir kitas tikslas – kaštų taupymas, nes dažai brangsta, o pirkėjas mokėti daugiau nenori. Ne mažiau svarbu darbuotojų saugos ir sveikatos būklės gerinimas įmonėje. Tad apibendrinant – LEAN metodai padeda mums spręsti kylančias problemas ir kurti saugesnę bei sveikesnę darbo aplinką kiekvienam mūsų darbuotojui.

Kaip darbuotojai priėmė pokyčius?  

Violeta Jurkevičienė: Žinoma, pradžioje pokyčiai, atėję su LEAN, buvo tam tikras šokas, bet iš pozityvios pusės, jiems niekas nesipriešino. Aišku, pradžioje buvo mokymų laikotarpis, kai darbuotojai sakydavo: „tai kada čia dirbti, kai tik mokomės ir mokomės?“. Ilgainiui kolegos tiesiog įgudo dirbti kitaip ir šiuo metu viskas vyksta labai sklandžiai. Džiaugiuosi, kad mūsų žmonės išties labai lojalūs, žingeidūs ir viską daro su didžiule iniciatyva.

Indrė Anglickienė: Kai žmonės pamato viso to rezultatą, tada natūraliai ir priima pokyčius. Pradžioje dažnai būna pirmoji atmetimo reakcija: „Aš puikiai žinau, kaip dirbti, kam man braižyti tas linijas ir pan.?“. Bet kai pamato, kad ta vieninga tvarka leidžia padaryti darbą greičiau, leidžia operatyviau rasti darbo priemones ir pan., tada ir pokyčius priima palankiau.

Kokie pagrindiniai jau įvykę pokyčiai?

Violeta Jurkevičienė: Didžiausias pokytis – tai pati įmonės transformacija. Turiu omenyje ne tik kaštų sumažinimą ar materialinius dalykus. Pasikeitė pats žmonių supratimas ir požiūris į darbą, požiūris į sprendimus. Jei anksčiau žmonės tik darydavo, tai dabar – daugiau analizuoja tai, ką daro. Tai sukuria žmonėms savotišką atradimo džiaugsmą prisidėti prie įmonės gerovės kūrimo.

Darbuotojai kasdien stebi ir  vertina pagrindinius veiklos rodiklius (KPI), diskutuoja, kaip vieną ar kitą problemą spręsti. Tokiu būdu žymiai sumažėjo prastovų. Pvz. yra dar keletas tokių įrengimų įmonėje, kurie jau nebegaminami ir jiems atsarginių gamyklinių detalių nėra. Tad jiems sugedus, technikos skyriaus darbuotojai turi parodyti ypatingą kūrybiškumą, kaip tokius įrenginius pataisyti. Juk  mašina turi vynioti, skaičiuoti metrus, vienodą įtempimą naudoti, kad medžiaga būtų vienodai susukta. Sprendimai visgi atsiranda, o tai rodo, kad ir specialistų kompetencija ir mokėjimas kūrybiškai spręsti problemas auga.

Keičiasi įmonės pamatinės vertybės ir nuostatos, keičiasi pats sprendimų priėmimo kelias. Jau neskubama priimti sprendimų tik padiskutavus ar pasvarsčius garsiai susirinkime. Svarbu nueiti į „gembą“, pažiūrėti gyvai prieš priimant sprendimą. Net darbuotojai jau įpratę sakyti prieš atsakydami į vieną ar kitą klausimą – „nueisime, pažiūrėsime“.

Kalbant apie apčiuopiamus rezultatus, transformavusius mūsų veiklą ir davusius pridėtinės vertės mūsų verslui: dirbdami LEAN metodais pakeitėme vilnos dažymo technologinį procesą atsisakydami tarpinės, perteklinės medžiagos apdirbimo operacijos. Nuo 2011 m.  atsisakę džiovinti vilną po medžiagos plovimo, prieš medžiagos dažymą (iš viso 3 292 656 kg)  sutaupėme:

  • elektros – 16 957 eurais;
  • dujų – 102 346 eurais;
  • darbuotojų darbo valandų – 2 195 val.;
  • darbuotojų darbo užmokesčio – 9 878 eurais.
  • Iš viso sutaupyta – 12 9181 eurų.

Stebėdami chemikalų stoties darbą ir įrengimų užkrovimą, perplanavome įrengimų užkrovimo procesą taip, kad chemikalų stotis būtų tolygiai apkraunama, nesusidarytų tarpai, prastovos, stoties ,,užsikišimai“. Sutrumpinus dažų ir chemikalų maišymo procesą dviem minutėmis, gamybos procesas sutrumpėjo nuo 10 min iki 8 min. Pradėjus kontroliuoti įrengimų užkrovimo taktą, suvaldėme dažymo proceso išilgėjimus dėl chemikalų stoties ,,užsikišimo“.  2018 m. balandžio mėn. išilgėjimai trukdavo apie 1653 val., dabar 2019 m. balandį išilgėjimai truko apie 118 val. Ir kiti realūs apčiuopiami pokyčiai.

Ar sulaukiate pasiūlymų pokyčiams iš pačių darbuotojų?

Indrė Anglickienė: Mums svarbi darbuotojų nuomonė ir jų patirtis. Todėl įmonėje taikome pačius įvairiausius komunikacijos, žinių apsikeitimo, su darbuotojais būdus: darbuotojai gali teikti pasiūlymus tiesiogiai savo vadovams, darbo tarybai, man ar generalinei direktorei; suteikiame galimybę naudotis anoniminėmis ,,Klausimų-pasiūlymų dėžutėmis“; darbo vietose darbuotojai laisvi fiksuoti savo pastebėjimus F28 ,,Neatitikčių žurnaluose“; teikti pasiūlymus ir juos įgyvendinti per ,,Kaizen Teian“. Darbuotojai iš labai arti mato problemas ir galimus sprendimo būdus, taigi tik teikite, tik duokite mums informacijos. Gal pasiūlymų dar nėra labai daug, bet jie labai naudingi, iš realios praktikos. Džiugina tai, kad kuo toliau, tuo darbuotojai daugiau ir atviriau kalba su savo tiesioginiais vadovais apie problemas, su kuriomis jie susiduria savo darbo vietoje. O kai yra grįžtamasis ryšys, kartu ieškoma problemų sprendimo, tai automatiškai darbuotojų įsitraukimas tik auga.

Žinoma, svarbu žmones motyvuoti ir skatinti daryti gerai iš pirmo karto. Mes įmonėje taikome ir premijavimo sistemą už rodiklius, t. y. jei įmonė veikia pelningai – darbuotojai gauna premiją. Jei įmonė sutaupo planuotus energetinius resursus, kas susiję tiek su kokybės parametrų atitikimu, tiek su aplinkos apsaugos atitikimu ir darbų saugos reikalavimų vykdymu, darbuotojai gauna premiją. Turiu omenyje – darbuotojus motyvuoja tai, kas susiję su jų asmeniniu darbo rezultatu.

Ką, kalbant apie LEAN, jau išmokote ir kas jums vis dar tebėra iššūkis?

Violeta Jurkevičienė: Problemų sprendimas, remiantis konkrečiais faktais, tam tikrų instrumentų didesnis įdarbinimas, pats mąstymo pokytis – turime dar kur stengtis ir tobulėti, bet iniciatyvos tam tikrai netrūkstame. Juk kalbant apie LEAN – viskas mums kažkada buvo nauja, visko mokėmės iš pradžių. Atrodo susirinkdavome ir spręsdavome problemas, o dabar suprantame, kad tik gaisrus tuo metu gesinome.  Mokiausi lyderio vaidmens, LEAN sistema padėjo suprasti, koks svarbus yra vadovo vaidmuo, jo dalyvavimas procese. Viskas prasideda nuo manęs, kaip vadovo, pačiai einant ir vedant, kiti eis iš paskos, užsikrės ta dvasia, o paskui jau ir darys patys.

Indrė Anglickienė: Aš esu atsakinga už darbų saugą, kuri mūsų įmonėje labai svarbi. Dirbant su LEAN į darbų saugą įmonėje pradėjau žvelgti kitu žvilgsniu. Jau nepakanka įgyvendinti teisės aktų reikalavimų, svarbu sukurti saugią ir sveiką aplinką darbuotojams ir nuolat ją palaikyti. Visi darbo metodai ir saugos reikalavimai ateina iš praktikos. Kai nueini ir pats pabandai, patrauki, pakeli, paspausti, pastumi ir t.t. Tada viskas tampa gerokai aiškiau. Pamatai, kur saugu, ko trūksta, ką reikia gerinti, kokių priemonių galbūt visai nereikia. Tad man LEAN, kaip vadovei, pirmiausiai asocijuojasi su saviugda, mokėjimu matyti vaizdą iš kitos perspektyvos. T. y. jei tu nori kažko išmokti ar išmokyti kitus, tai viską turi išbandyti praktiškai.

Scanday klientas
UAB Scanday Darbuotojai sprendžia iškilusias problemas

Ką rekomenduotumėte toms įmonėms, kurios tik startuoja su LEAN?

Violeta Jurkevičienė: Kantrybės ir visokeriopo įmonės  vadovo ir kitu lygių vadovų dalyvavimo. Jei vadovai nedalyvaus procesuose patys – pokytis nevyks. Joks LEAN lyderis, joks LEAN proceso vadovas – niekas nepadarys to darbo už vadovus. Tą ir patarčiau – įmonių vadovams dalyvauti patiems, o kiti tuomet automatiškai įsijungs. Juk LEAN – tai puikus ir lengvai užkrečiamas mąstymo būdas.

Užsisakykite naujienlaiškį

Svarstot apie pokyčius
Parašykite mums
Lean Academy Lithuania komanda