Kompetencija – žinių, gebėjimų (įgūdžių) ir asmeninių savybių (pvz. iniciatyva, gebėjimas dirbti komandoje) visuma, reikalinga konkrečiam darbui atlikti greitai, kokybiškai ir naudojant mažiausiai įmanomai resursų. Jei darbuotojas atlieka tam tikrą darbą pagal nustatytą standartą ir pasiekia darbo saugos, kokybės ir kiekio tikslus, laikoma, kad jis turi kompetenciją dirbti šiame procese. Kompetencija gali būti 4 lygmenų. 1 – Mokosi. 2 – dirba, bet reikia priežiūros. 3 – dirba savarankiškai ir pasiekia reikiamą tempą ir darbo kokybę bei saugą. 4 – Šio darbo gali mokyti kitus.

« Grįžti į žodyną