Problema / kliūtis (angl. Problem, obstacle) – tai pasikartojantis sutrikimas, kuris įvyksta dėl tos pačios piežasties. Problema atsiranda tada, kai linija  / darbuotojas dirbdamas pagal standartą, negali pasiekti linijai keliamų kiekio, kokybės, darbo saugos tikslų. Pvz: adata pradėjo dažniau lūžinėti ir t.t.

« Grįžti į žodyną