PDCA (angl. Plan, Do, Check, Act/Adjust) – metodas pedadantis surasti problemos priežastį ir numatyti veiksmus jai pašalinti. Plan – stebėk procesą, išsiaiškint esamą situaciją, iškelk problemą, ištirk jos priežastį ir sugalvok galimą poveikio priemonę – iškelk hipotezę, kuri visa prasideda “Jei darysime taip ir taip, tai bus taip ir taip”.  Do – atlik eksperimentą ir pamėgink pritaikyti sugalvotą poveikio priemonę. Check – patikrint ar taikoma poveikio priemonė daro poveikį ko tikėjaisi iškeldamas hipotezę. Act – jei riekiamas poveikis padarytas, standartizuok poveikio priemonę – ją kaip veiksmą įtrauk į atitinkamą standartą. Adjust – jei poveikio priemonė nepadarė reikiamo poveikio, sugrįžt į P ir pakartok PDCA. PDCA dar vadinamas „Demingo ciklu“ ar „Demingo ratu“.

« Grįžti į žodyną